ЗВІТ

директора Імшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Ямпільської селищної ради

перед педагогічним, батьківським колективами та перед громадськістю

за 2020-2021 навчальний рік

ВСТУП

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178 «Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад керівник навчального закладу має щороку звітувати про свою діяльність на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету, ради школи та громадськості.

Управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі «Освіта», упровадження Державних стандартів освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання й виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу, як Рада школи, батьківський комітет, профспілковий комітет методична рада Така співпраця сприяла розвитку всіх напрямків діяльності закладу освіти, дозволила покращити результативність освітнього процесу та матеріально-технічну базу школи.

Як директор школи у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Статутом школи, Прави­лами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, законодавством Украї­ни, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Основна мета моєї діяльності, як керівника, у 2020-2021навчальному році:

1. створення умов для навчання учнів школи, забезпечення реалізації прав громадян на здобуття базової загальної середньої освіти в умовах школи І-ІІІ ступенів;

2. вдосконалення педагогічної системи школи відповідно до запитів батьків і учнів;

3. забезпечення функціонування та розвитку школи, підвищення якості освіти та ефективності виховання і розвитку учнів.

Для реалізації поставленої мети були визначені наступні завдання:

1. Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

2. Забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти.

3. Соціальний захист та робота щодо збереження і зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

4. Робота щодо забезпечення школи кваліфікованими педагогічними кадрами.

5. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю.

6. Робота у мікрорайоні школи.

7. Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази школи.

Загальна інформація про школу.

Повна назва закладу: Імшанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів.

Адреса закладу: 41209,Сумська область, Ямпільський район., с. Імшана, вул. Центральна, 7

Кількість учнів у закладі - 40

Адміністрація школи:

Директора школи – Кравцова Олена Володимирівна , освіта вища

Рік призначення на посаду - 14.11.2017

Заступник директора з НВР – Свиридок Тетяна Анатоліївна , освіта вища

Заступник директора з ВР – Кравченко Оксана Миколаївна , освіта вища

Матеріально – технічне забезпечення:

Кількість навчальних корпусів - 1

Тип приміщення - типове.

Загальна площа приміщень 405 м2

Кількість класних кімнат - 9

Кількість навчальних кабінетів:

початкового навчання -3,

математики і фізики - 1,

біології і географії – 1,

хімії – 1,

української мови та літератури – 1,

іноземної мови, зарубіжної літератури -1,

інформатики - 1,

навчальних майстерень -1,

їдальня-1.

Технічні засоби навчання:

Кількість комп’ютерних класів та рік їх випуску – 1 , 2004рік

Кількість комп’ютерів – 9 (8+1)

Телевізори – 1

Кадрове забезпечення:

Всього педагогічних працівників - 14

Із них мають :

кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої кваліфікаційної категорії» - 11

кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - 1

кваліфікаційну категорію «спеціаліст» - 1

Розподіл працівників за віком:

- до 30 років - 4

- 31 – 40 років -5

- 41 – 50 років -3

- понад 55 років - 1

Стаж педагогічної роботи:

- від 1до 3 - 2

- від 10 до 20 - 10

- 20 років і більше – 4

Мережа класів та контингент учнів

Кількість учнів станом на 30.09.2017

Клас

Кількість учнів

1

3

2

-

3

4

4

5

5

5

6

6

7

3

8

2

9

7

10

-

11

5

Всього

40

Перспективна мережа

Імшанської загальноосвітньої ЗОШ І-ІІІ ступенів

на 2021/2022 - 2022/2023 навчальні роки

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Класи

Кількість класів

Кількість учнів

Кількість класів

Кількість учнів

Кількість класів

Кількість учнів

1

-

4

1

5

1

5

2

1

7

-

4

1

5

3

1

5

1

7

-

4

4

-

4

1

5

1

7

5

-

3

-

4

1

5

6

-

2

-

3

-

4

7

1

5

-

2

-

3

8

-

-

1

5

-

2

9

1

5

-

-

1

5

10

1

6

1

5

-

-

11

-

4

1

6

1

6

Всього

5

класів

45 учнів

6

класів

46

учнів

6

класів

46

учнів

Розвиток кадрового потенціалу

Загальна кількість учнів станом на 15.06.2021 року - 40 учнів ( 9 класів з них 5 повних класів). Середня наповнюваність класів по школі – 4 учні.

В школі працює 14 педагогічних працівників, з них мають звання:

кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої кваліфікаційної категорії »- 11

кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - 2

кваліфікаційну категорію «спеціаліст» - 3

Школа працює в одну зміну. Згідно перспективного та річного плану роботи школи педагогічний колектив працює над єдиною науково-методичною проблемою «Втілення інноваційних технологій в навчально-виховний процес для реалізації державних стандартів творчого та інтелектуального розвитку учнів» Постійно залучати педагогів до впровадження інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення якості знань учнів, використовувати інноваційні методи навчання, сприяти самовдосконаленню та отриманню сертифікатів.

Перспективний план проходження курсів

підвищення кваліфікації та атестації педагогічних

працівників Імшанської ЗОШ І-ІІІ ступенів

на 2018-2022 роки

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові педагога

Рік проходження курсів підвищення кваліфік

Рік атестації

(поперед

ньої)

2018

2019

2020

2021

2022

к

а

к

а

к

а

к

а

к

а

1.

Кравцова Олена Володимирівна

2017

2016

*

2.

Петракова Наталія Іванівна

2009

2016

3.

Литвин Олена Анатоліївна

2015

2016

4.

Захарченко Ірина Василівна

2017

2018

*

5.

Лавриненко Наталія Сергіївна

2017

2018

*

6.

Демич Лідія Василівна

2007

2015

*

*

7.

Мусієнко Тамара Михайлівна

2010

2012

*

*

8.

Лисиця Михайло Миколайович

2015

2016

*

*

*

9.

Некрасова Валерія Миколаївна

Закінчила університет у

2016 р.

*

*

10.

Кабанов Володимир Федорович

2017

2018

*

11

Кравченко Оксана Миколаївна

Закінчила СДПУ в 2013 р.

2017

*

*

12.

Марущенко Тетяна Григорівна

2018

2019

13.

Леонтенко Алла Валеріївна

2017

2018

*

14.

Свиридок Тетяна Анатоліївна

2017

2018

*

15.

Левченко Катерина Олександрівна

Закінчила педуніверситет у 2016 р.

*

*

16

Давиденко Олена Вікторівна

Навчається в ГДПУ

Соціальний захист та робота щодо збереження і зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу

Велика увага в школі приділялась соціальній роботі з учнями.

У 2020-2021 навчальному році поновлено соціальний паспорт школи. Дітям пільгових категорій приділялась особлива увага.

У 2020-2021 навчальному році жодного з батьків не було притягнуто до відповідальності. З метою попередження таких випадків класними керівниками постійно проводиться моніторинг відвідування, бесіди з учнями та батьками.

Щодо відвідування учнями школи, то пропуски зустрічалися частіше серед учнів 8-10 класів, але з поважних причин. Учні молодших класів мали пропуски лише через хворобу.

У школі систематично проводились загальношкільні та класні батьківські збори, класні керівники відвідували учнів вдома, проводили індивідуальні бесіди з невстигаючими та учнями проблемного виховання.

Охоплення учнів школи гарячим харчуванням

Аналізуючи роботу школи щодо охоплення учнів гарячим харчуванням, слід зазначити, що школа керується нормативно-правовими актами України, що регулюють питання стосовно харчування дітей. Учні 1-4 класів забезпечуються безкоштовним одноразовим обов’язковим гарячим харчуванням.

У ІІ семестрі харчування у школі здійснювалося за рахунок бюджетних коштів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів 1-4 класів у розмірі 11,20 грн.; за рахунок коштів районного бюджету у розмірі 6,60 грн. з батьківською доплатою 6,60 грн. харчувалися учні 1-4 класів. Діти, батьки яких брали або беруть участь у проведенні антитерористичній операції, учні 5-11 класів із малозабезпечених сімей харчувалися за рахунок коштів районного бюджету у розмірі 11,20 грн.

Плануючи роботу школи на 2020-2021 навчальний рік слід посилити контроль за дотриманням норм харчування учнів початкової школи та учнів пільгового контингенту та додержанням циклічного меню. Більш активно залучати до контролю батьківську громадськість.

Протягом звітного періоду травматизм серед учнів школи незареєстрований.

Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи

Мною приділялася увага до максимального залучення учнів школи до участі у позаурочній навчально-виховній роботі. У 2020-2021 навчальному році

Методична робота в школі спрямована на удосконалення системи роботи з підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, активізації їх творчого потенціалу. На початку року була створена методична рада школи, яку я очолила. До її складу увійшли вчителі першої категорії, заступники директора. Головні зусилля було зосереджено на надання реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим, у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, що сприяла оптимізації навчально-виховного процесу в школі. Моїй роботі в цьому напрямку допомагали заступники директора, які брали участь в організації колективних форм методичної роботи.

У цілому рівень педагогічної майстерності вчителів помітно виріс. Робота над проблемою активізувала форми методичної підготовки кожного вчителя, підняла на більш високий рівень його теоретичну підготовку, надала чіткості і цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вчителів.

У цьому навчальному році, згідно з перспективним планом, пройшли чергову атестацію вчителі Левченко К.О., Лисиця М.М., Петракова Н.І..

Належна робота здійснюється у напрямку підвищення фахової майстерності вчителів у ході курсової перепідготовки. План курсової перепідготовки виконано у повному обсязі.

Аналіз підсумків навчального року дає підстави зробити висновок, що нові форми методичної роботи дозволили більшості учителів усвідомити необхідність перебудувати свою роботу у режимі розвитку, в напрямку оволодіння новими прийомами, методами, засобами, технологіями, системи навчання, виховання і розвитку дітей. Головними завданням педагогічного колективу нашої школи є піднесення особистості, спрямоване на розкриття природних здібностей, розвиток інтелекту та формування духовності учнів. Всі заходи, розроблені річним планом, спрямовані на забезпечення ефективності та результативності навчально-виховного процесу.

Серед проблем, які не до кінця вирішені у школі, є:

- недостатня робота окремих учителів з підготовки та залучення учнів до олімпіад, конкурсів,;

- слабка індивідуальна виховна робота з школярами, які пропускають уроки, запізнюються на заняття, допускають грубість у спілкуванні з однокласниками і вчителями, мають шкідливі звички;

- вимагає вдосконалення та систематичності робота класних керівників з класом; робота по прищепленню навичок здорового способу життя; недостатня матеріальна база для проведення уроків фізичної культури.

Виховна та позакласна робота.

Педагоги школи усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав і свідомого виконання обов'язків у значній мірі залежить від пра­вильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її само­вихованню й самореалізації, спрямування у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв'язку з цим виховна діяльність школи була спрямована згідно з такими напрямами:

Ï превентивне виховання;

Ï морально-етичне виховання;

Ï художньо-естетичне виховання;

Ï громадянсько-патріотичне виховання;

Ï трудове виховання;

Ï фізичне виховання і пропаганда здорового спо­собу життя;

Ï економічне виховання;

Ï екологічне виховання.

Створена програма роботи з обдарованими учнями, яка передбачає всебічне сприяння розвитку обдарованих дітей та учнівської молоді, формування творчої особистості, створення системи роботи з обдарованими дітьми.

Головною метою виховної роботи у 2020/2021 навчальному році було створення умов для розвитку особистості і самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей, здатних працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності наці­ональної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміц­нювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову європейської та світової спільноти.

Згідно з Концепцією національно-патріотичного виховання дітей і молоді заклад освіти спрямовував свою роботу на розвиток духовності, виховання патріотизму та поваги до історичної спадщини українського народу, формування здорового способу життя, загальнолюдських моральних цінностей.

З метою реалізації Концепції національно-патріотичного виховання у були сплановані та проведені різноманітні виховні заходи. Покладанням квітів до пам’ятних місць та іншими тематичними заходами відзначено День захисника України, День українського козацтва, День Збройних Сил України, День Гідності та Свободи, День пам’яті жертв голодоморів, День Соборності України, День Проведені заходи щодо відзначення річниці Перемоги над нацизмом у Європі та річниці завершення Другої світової війни. У закладі освіти відбулися урочисті лінійки, святкові концерти, конкурси творчих робіт, малюнків, тематичні вечори – зустрічі тощо.

Головні завдання Програми передбачають забезпечення результативності та ефективності навчально – виховного процесу на основі співпраці у системі «обдарована дитина – творчий учитель» , впровадження інноваційних методів роботи, підвищення соціального статусу обдарованих учнів та їх наставників, визначення основних напрямків роботи з обдарованими учнями.

У цьому навальному році наші вихованці брали участь у районних змагання і конкурсах де зайняли призові місця, а саме: районна виставка «Щедрість рідної землі І місце, Моя Україна – Батьківщина ІІ і ІІІ місце», «Міфи і легенди» ІІ місце, «Молодь обирає здоров’я» ІІІ місце, конкурс «Українська хата - садиба ХІХ століття»ІІ місце та багато іншого.

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю;

співпраця з громадськими організаціями

Як директор школи я очолюю педагогічну раду, атестаційну комісію школи, беру активну участь у роботі Ради школи, сприяю активізації роботи батьківського комітету школи. Протягом 2020-2021 навчального року представники Ради школи залучалися до роботи педагогічної ради школи, брали участь в атестації педагогічних працівників, представники батьківської громадськості є активними учасниками загальношкільних свят, виховних заходів.

У школі діє громадський наркопост, штаб профілактики правопорушень, до роботи яких залучені представники громадськості, робітники поліції та служби у справах дітей.

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної

бази школи

Школа розвивається і змінюється. На її розвиток впливають багато чинників. Одним із них є особа керівника навчального закладу. Я розумію, що директор школи повинен бути сучасною людиною, лідером, педагогом-професіоналом, гарним управлінцем. Але останнім часом всі ці риси відходять на другий план, а на перше місце час висуває вимоги до директора як до гнучкого підприємця, господарника. Від того, чи вдасться директорові залучити хоч якісь кошти (благодійні, спонсорські), залежить функціонування закладу освіти.

Я дуже рада, що більшість колективу школи і батьківського колективу це розуміють. Я вдячна всім за допомогу. Вчителям, які беруть на себе відповідальність вирішувати повсякденні питання навчання і виховання учнів. Батькам, які взяли на себе тягар – утримувати освітній заклад. Незважаючи на сьогоднішні скрутні матеріальні статки родин, на відсутність достатнього фінансування, школа існує, працює, показує непогані результати.

У першу чергу за це ми повинні подякувати батькам, які тільки протягом цього навчального року надали нам матеріальної допомоги у вигляді різних матеріальних цінностей. . Працівникам школи – які власними силами виконували ремонт приміщень школи.

Але для щоденної якісної роботи школи цього замало. Тому доводиться шукати небайдужих людей, які можуть допомогти школі. Щира дяка людям, які допомагають школі у повсякденній роботі: сім’ї Чудеси, Клипі, Мельниковим, Петраковим, які допомогли виділивши кошти на ремонт школи, придбання спортивного обладнання , а особливо Демич В.М, які розуміють потреби школи. У січні цього року був підключена довгоочікувана мережа інтернет, відремонтована їдальня, відділом освіти подаровані нові меблі для трьох класів.

Як це не дивно звучить, але спонсорами школи в цьому навчальному році також стали і вчителі, які за власні кошти передплачують не тільки фахову літературу, але купують методичні посібники та підручники .

Але поряд із досягненнями в школі є цілий ряд нерозв’язаних задач:

- в школі не вистачає спортінвентарю;

- є потреба замінити шкільні меблі у навчальних кабінетів, зокрема стільці, та багато іншого

Наприкінці свого звіту мені хочеться висловила сподівання, щодо серед присутніх знайдуться люди, які зможуть або схочуть доповнити звіт директора, висловити свої побажання, критичні зауваження, дадуть оцінку роботі директора загальноосвітньої школи.

Все це буде враховано у подальшій роботі із тим, щоб покращити навчання і виховання наших дітей.

ЗВІТ

директора Імшанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Ямпільської районної ради Сумської області

перед педагогічним, батьківським колективами та перед громадськістю

за 2018-2019 навчальний рік

ВСТУП

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 № 178 «Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад керівник навчального закладу має щороку звітувати про свою діяльність на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету, ради школи та громадськості.

Як директор школи у своїй діяльності протягом звітного періоду я керувалася Статутом школи, Прави­лами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов'язками директора школи, законодавством Украї­ни, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Основна мета моєї діяльності, як керівника, у 2018-2019 навчальному році:

1. створення умов для навчання учнів школи, забезпечення реалізації прав громадян на здобуття базової загальної середньої освіти в умовах школи І-ІІІ ступенів;

2. вдосконалення педагогічної системи школи відповідно до запитів батьків і учнів;

3. забезпечення функціонування та розвитку школи, підвищення якості освіти та ефективності виховання і розвитку учнів.

Для реалізації поставленої мети були визначені наступні завдання:

1. Підвищення рівня організації навчально-виховного процесу у навчальному закладі.

2. Забезпечення обов’язкової загальної середньої освіти.

3. Соціальний захист та робота щодо збереження і зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу.

4. Робота щодо забезпечення школи кваліфікованими педагогічними кадрами.

5. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю.

6. Робота у мікрорайоні школи.

7. Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази школи.

Загальна інформація про школу.

Повна назва закладу: Імшанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів.

Адреса закладу: 41209,Сумська область, Ямпільський район., с. Імшана, вул. Центральна, 7

Кількість учнів у закладі - 47

Адміністрація школи:

Директора школи – Кравцова Олена Володимирівна , освіта вища

Рік призначення на посаду - 14.11.2017

Заступник директора з НВР – Свиридок Тетяна Анатоліївна , освіта вища

Педагог - організатор – Кравченко Оксана Миколаївна , освіта вища

Матеріально – технічне забезпечення:

Кількість навчальних корпусів - 1

Тип приміщення - типове.

Загальна площа приміщень 405 м2

Кількість класних кімнат - 9

Кількість навчальних кабінетів:

початкового навчання -3,

математики і фізики - 1,

біології і географії – 1,

хімії – 1,

української мови та літератури – 1,

іноземної мови, зарубіжної літератури -1,

інформатики - 1,

навчальних майстерень -1,

їдальня-1.

Технічні засоби навчання:

Кількість комп’ютерних класів та рік їх випуску – 1 , 2004рік

Кількість комп’ютерів – 9 (8+1)

Телевізори – 1

Ноутбук – 2

Кадрове забезпечення:

Всього педагогічних працівників - 16

Із них мають :

кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої кваліфікаційної категорії» - 11

кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - 2

кваліфікаційну категорію «спеціаліст» - 3

Розподіл працівників за віком:

- до 30 років - 4

- 31 – 40 років -8

- 41 – 50 років -3

- понад 55 років - 1

Стаж педагогічної роботи:

- від 1до 3 - 2

- від 10 до 20 - 10

- 20 років і більше – 4

Мережа класів та контингент учнів

Кількість учнів станом на 30.09.2017

Клас

Кількість учнів

1

4

2

7

3

5

4

6

5

3

6

2

7

6

8

-

9

5

10

10

11

4

Всього

44

Перспективна мережа

Імшанської загальноосвітньої ЗОШ І-ІІІ ступенів

на 2018/2019 - 2020/2021 навчальні роки

2018/2019

2019/2020

2020/2021

Класи

Кількість класів

Кількість учнів

Кількість класів

Кількість учнів

Кількість класів

Кількість учнів

1

-

4

1

5

1

5

2

1

7

-

4

1

5

3

1

5

1

7

-

4

4

-

4

1

5

1

7

5

-

3

-

4

1

5

6

-

2

-

3

-

4

7

1

5

-

2

-

3

8

-

-

1

5

-

2

9

1

5

-

-

1

5

10

1

6

1

5

-

-

11

-

4

1

6

1

6

Всього

5

класів

45 учнів

6

класів

46

учнів

6

класів

46

учнів

Розвиток кадрового потенціалу

Загальна кількість учнів станом на 15.06.2019 року - 44 учнів ( 11 класів з них 5 повних класів). Середня наповнюваність класів по школі – 4 учні.

В школі працює 16 педагогічних працівників, з них мають звання:

кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої кваліфікаційної категорії »- 11

кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» - 2

кваліфікаційну категорію «спеціаліст» - 3

Школа працює в одну зміну. Згідно перспективного та річного плану роботи школи педагогічний колектив працює над єдиною науково-методичною проблемою «Втілення інноваційних технологій в навчально-виховний процес для реалізації державних стандартів творчого та інтелектуального розвитку учнів» Постійно залучати педагогів до впровадження інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення якості знань учнів, використовувати інноваційні методи навчання, сприяти самовдосконаленню та отриманню сертифікатів.

Перспективний план проходження курсів

підвищення кваліфікації та атестації педагогічних

працівників Імшанської ЗОШ І-ІІІ ступенів

на 2018-2022 роки

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові педагога

Рік проходження курсів підвищення кваліфік

Рік атестації

(поперед

ньої)

2018

2019

2020

2021

2022

к

а

к

а

к

а

к

а

к

а

1.

Кравцова Олена Володимирівна

2017

2016

*

2.

Петракова Наталія Іванівна

2009

2016

3.

Литвин Олена Анатоліївна

2015

2016

4.

Захарченко Ірина Василівна

2017

2018

*

5.

Лавриненко Наталія Сергіївна

2017

2018

*

6.

Демич Лідія Василівна

2007

2015

*

*

7.

Мусієнко Тамара Михайлівна

2010

2012

*

*

8.

Лисиця Михайло Миколайович

2015

2016

*

*

*

9.

Некрасова Валерія Миколаївна

Закінчила університет у

2016 р.

*

*

10.

Кабанов Володимир Федорович

2017

2018

*

11

Кравченко Оксана Миколаївна

Закінчила СДПУ в 2013 р.

2017

*

*

12.

Марущенко Тетяна Григорівна

2018

2019

13.

Леонтенко Алла Валеріївна

2017

2018

*

14.

Свиридок Тетяна Анатоліївна

2017

2018

*

15.

Левченко Катерина Олександрівна

Закінчила педуніверситет у 2016 р.

*

*

16

Давиденко Олена Вікторівна

Навчається в ГДПУ

Соціальний захист та робота щодо збереження і зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу

Велика увага в школі приділялась соціальній роботі з учнями.

У 2018-2019 навчальному році поновлено соціальний паспорт школи. Дітям пільгових категорій приділялась особлива увага.

У 2018-2019 навчальному році жодного з батьків не було притягнуто до відповідальності. З метою попередження таких випадків класними керівниками постійно проводиться моніторинг відвідування, бесіди з учнями та батьками.

Щодо відвідування учнями школи, то пропуски зустрічалися частіше серед учнів 8-10 класів, але з поважних причин. Учні молодших класів мали пропуски лише через хворобу.

У школі систематично проводились загальношкільні та класні батьківські збори, класні керівники відвідували учнів вдома, проводили індивідуальні бесіди з невстигаючими та учнями проблемного виховання.

У 2018 році при школі організовано роботу табору з денним перебуванням «Посмішка» .Організовано відпочинок для учнів 1-7 класів у кількості 27 учнів. У таборі організовано одноразове харчування на суму 14 грн. (12 грн. – кошти районного бюджету, 5 грн. – батьківська доплата Під час відпочинку дітей у таборі з денним перебуванням проводились екскурсії.

Охоплення учнів школи гарячим харчуванням

Аналізуючи роботу школи щодо охоплення учнів гарячим харчуванням, слід зазначити, що школа керується нормативно-правовими актами України, що регулюють питання стосовно харчування дітей. Учні 1-4 класів забезпечуються безкоштовним одноразовим обов’язковим гарячим харчуванням.

У ІІ семестрі харчування у школі здійснювалося за рахунок бюджетних коштів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, учнів 1-4 класів у розмірі 9,20 грн.; за рахунок коштів районного бюджету у розмірі 5,60 грн. з батьківською доплатою 4,60 грн. харчувалися учні 1-4 класів. Діти, батьки яких брали або беруть участь у проведенні антитерористичній операції, учні 5-11 класів із малозабезпечених сімей харчувалися за рахунок коштів районного бюджету у розмірі 9,20 грн.

Плануючи роботу школи на 2018-2019 навчальний рік слід посилити контроль за дотриманням норм харчування учнів початкової школи та учнів пільгового контингенту та додержанням циклічного меню. Більш активно залучати до контролю батьківську громадськість.

Протягом звітного періоду травматизм серед учнів школи незареєстрований.

Організація різних форм позаурочної навчально-виховної роботи

Мною приділялася увага до максимального залучення учнів школи до участі у позаурочній навчально-виховній роботі. У 2018-2019 навчальному році

Методична робота в школі спрямована на удосконалення системи роботи з підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, активізації їх творчого потенціалу. На початку року була створена методична рада школи, яку я очолила. До її складу увійшли вчителі першої категорії, заступники директора. Головні зусилля було зосереджено на надання реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим, у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, що сприяла оптимізації навчально-виховного процесу в школі. Моїй роботі в цьому напрямку допомагали заступники директора, які брали участь в організації колективних форм методичної роботи.

У цілому рівень педагогічної майстерності вчителів помітно виріс. Робота над проблемою активізувала форми методичної підготовки кожного вчителя, підняла на більш високий рівень його теоретичну підготовку, надала чіткості і цілеспрямованості практичним заходам з різними категоріями вчителів.

У цьому навчальному році, згідно з перспективним планом, пройшли чергову атестацію вчитель Галушко О. Я.Належна робота здійснюється у напрямку підвищення фахової майстерності вчителів у ході курсової перепідготовки. План курсової перепідготовки виконано у повному обсязі.

Аналіз підсумків навчального року дає підстави зробити висновок, що нові форми методичної роботи дозволили більшості учителів усвідомити необхідність перебудувати свою роботу у режимі розвитку, в напрямку оволодіння новими прийомами, методами, засобами, технологіями, системи навчання, виховання і розвитку дітей. Головними завданням педагогічного колективу нашої школи є піднесення особистості, спрямоване на розкриття природних здібностей, розвиток інтелекту та формування духовності учнів. Всі заходи, розроблені річним планом, спрямовані на забезпечення ефективності та результативності навчально-виховного процесу.

Серед проблем, які не до кінця вирішені у школі, є:

- недостатня робота окремих учителів з підготовки та залучення учнів до олімпіад, конкурсів,;

- слабка індивідуальна виховна робота з школярами, які пропускають уроки, запізнюються на заняття, допускають грубість у спілкуванні з однокласниками і вчителями, мають шкідливі звички;

- вимагає вдосконалення та систематичності робота класних керівників з класом; робота по прищепленню навичок здорового способу життя; недостатня матеріальна база для проведення уроків фізичної культури.

Виховна та позакласна робота.

Педагоги школи усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав і свідомого виконання обов'язків у значній мірі залежить від пра­вильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її само­вихованню й самореалізації, спрямування у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. У зв'язку з цим виховна діяльність школи була спрямована згідно з такими напрямами:

Ï превентивне виховання;

Ï морально-етичне виховання;

Ï художньо-естетичне виховання;

Ï громадянсько-патріотичне виховання;

Ï трудове виховання;

Ï фізичне виховання і пропаганда здорового спо­собу життя;

Ï економічне виховання;

Ï екологічне виховання.

Створена програма роботи з обдарованими учнями, яка передбачає всебічне сприяння розвитку обдарованих дітей та учнівської молоді, формування творчої особистості, створення системи роботи з обдарованими дітьми.

Головні завдання Програми передбачають забезпечення результативності та ефективності навчально – виховного процесу на основі співпраці у системі «обдарована дитина – творчий учитель» , впровадження інноваційних методів роботи, підвищення соціального статусу обдарованих учнів та їх наставників, визначення основних напрямків роботи з обдарованими учнями.

У цьому навальному році наші вихованці брали участь у районних змагання і конкурсах де зайняли призові місця, а саме: районна виставка «Щедрість рідної землі І місце, Моя Україна – Батьківщина ІІ і ІІІ місце», «Міфи і легенди» ІІ місце, місце, конкурс «Садиба регіонів Ураїни ХІХ століття» І місце на області ІІ та багато іншого.

Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю;

співпраця з громадськими організаціями

Як директор школи я очолюю педагогічну раду, атестаційну комісію школи, беру активну участь у роботі Ради школи, сприяю активізації роботи батьківського комітету школи. Протягом 2018-2019 навчального року представники Ради школи залучалися до роботи педагогічної ради школи, брали участь в атестації педагогічних працівників, представники батьківської громадськості є активними учасниками загальношкільних свят, виховних заходів.

У школі діє громадський наркопост, штаб профілактики правопорушень, до роботи яких залучені представники громадськості, робітники поліції та служби у справах дітей.

Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної

бази школи

Школа розвивається і змінюється. На її розвиток впливають багато чинників. Одним із них є особа керівника навчального закладу. Я розумію, що директор школи повинен бути сучасною людиною, лідером, педагогом-професіоналом, гарним управлінцем. Але останнім часом всі ці риси відходять на другий план, а на перше місце час висуває вимоги до директора як до гнучкого підприємця, господарника. Від того, чи вдасться директорові залучити хоч якісь кошти (благодійні, спонсорські), залежить функціонування закладу освіти.

Я дуже рада, що більшість колективу школи і батьківського колективу це розуміють. Я вдячна всім за допомогу. Вчителям, які беруть на себе відповідальність вирішувати повсякденні питання навчання і виховання учнів. Батькам, які взяли на себе тягар – утримувати освітній заклад. Незважаючи на сьогоднішні скрутні матеріальні статки родин, на відсутність достатнього фінансування, школа існує, працює, показує непогані результати.

У першу чергу за це ми повинні подякувати батькам, які тільки протягом цього навчального року надали нам матеріальної допомоги у вигляді різних матеріальних цінностей. . Працівникам школи – які власними силами виконували ремонт приміщень школи.

Але для щоденної якісної роботи школи цього замало. Тому доводиться шукати небайдужих людей, які можуть допомогти школі. Щира дяка людям, які допомагають школі у повсякденній роботі: сім’ї Чудеси, Клипі, Мельниковим, Петраковим, які допомогли виділивши кошти на ремонт школи, придбання спортивного обладнання , а особливо Демич В.М, які розуміють потреби школи. Як це не дивно звучить, але спонсорами школи в цьому навчальному році також стали і вчителі, які за власні кошти передплачують не тільки фахову літературу, але купують методичні посібники та підручники .

Але поряд із досягненнями в школі є цілий ряд нерозв’язаних задач:

- в школі не вистачає спортінвентарю;

- є потреба замінити шкільні меблі у навчальних кабінетів, зокрема стільці, та багато іншого

Наприкінці свого звіту мені хочеться висловила сподівання, щодо серед присутніх знайдуться люди, які зможуть або схочуть доповнити звіт директора, висловити свої побажання, критичні зауваження, дадуть оцінку роботі директора загальноосвітньої школи.

Все це буде враховано у подальшій роботі із тим, щоб покращити навчання і виховання наших дітей.

Кiлькiсть переглядiв: 129

Коментарi